Datasafes

« Kluizen Brandkasten Safes
Datasafes beschermen uw datadragers tegen brand.Data kan beschadigen bij een blootstelling aan een temperatuur van ongeveer 53┬░Celcius!Deze brandwerende safe is zo geconstrueerd dat de temperatuur binnenin, ook bij langdurige blootstelling aan brand, ruim beneden de kritische grens van 55┬░C blijft. De inhoud wordt door een aantal drempels en afdichtingen beschermd tegen magnetisme, gassen, damp en (blus!)water.
Datasafes 120DIS